SPCA - BULGARIA

SPCA - BULGARIA

За нас

Фондация за предотвратяване на жестокостта върху животните

Мисия

Развитието и утвърждаването на ценностите в гражданското общество, свързани със закрилата и опазването на животните в градска и естествена среда, подпомагане на животните, изпаднали в беда, настаняването им в приюти или ветеринарни кабинети за лечение, подпомагане на повторната им интеграция в обществото, работа с гражданското общество по проблемите на защита на околната среда и животинските видове.

Цели

/1/. Да развива хуманното отношение към животните чрез популяризиране на толерантно и отговорно поведение към бездомните животни в нужда.
/2/. Да развива чрез средствата на гражданското общество пътища за хармонично съжителство между хората u животните в градска и естествена среда в съответствие с българското и европейското законодателство.
/3/. Да съдейства за опазване на градската околна среда чрез обща работа с държавните и местни органи на властта по създаване на нормативна и материална база за прибиране, отглеждане и повторно социализиране на бездомни животни.

Ветеринарни Кабинети-Зоополиция

Дежурен ветеринарен лекар

Екоравновесие - Телефон за подаване на сигнали за животни в бедствие: +359 02 931 41 64

Информация

Зачестяват случаите на брутално насилие към животни, а хората са все така неинформирани и в много редки случаи постъпват правилно. Изключително важно е да се знае,че независимо дали става дума за инцидент или престъпление ТЕЛЕФОНЪТ НА КОЙТО СЕ ПОДАВАТ СИГНАЛИ Е 112.
Много често, зле информирани граждани стават жертва на некоректни оператори от спешния телефон или служители от службите са длъжни да реагират.

Инциденти

Трябва да знаете,че инцидентите с животни са включени в ЧЛ. 13 НА НАЦИОНАЛНИЯТ КЛАСИФИКАТОР НА СПЕШНИТЕ ПОВИКВАНИЯ, тоест от 112 НЕ МОГАТ да ви отговорят, че това не е спешно. В случай, че все пак се опитат да ви отклонят ги попитайте дали са запознати с чл.13 на класификатора по който работят.
Друг важен въпрос е кой трябва да реагира в различни ситуации. При инциденти с животни,задължение имат да реагират и от ПОЖАРНАТА

Зоополиция

Можете да търсите зоополиция ,която защитава правата на животните . За да извикате зоополиция правилно подавайте сигнал и точна информация на диспетчера на 112 . Всички подадени сигнали се записват.
В случая на отказ сигнализирайте на дежурният в мвр.
Пресцентър
ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" 23, София 1000
Дежурна част
тел. 02 9823 754

По желание: "Купи и Дари"

Ако искате да подпомогнете дневната издръжка на 1 КОТЕ то съдържа мокра и суха храна + добавки По желание обикновено по 2 паучета на ден + суха храна до 200 г /без значение на марката
Свържете се с НАС за уточняване или дарете сума

Статистика

5

Животни
4

Клиники
10

Доброволци
20

Обекти

Дарения

SOS! Помогни!

Помогнете ни да им помагаме – тук всяка дарена стотинка е животоспасяваща – за нечие краче, оченце, операция или празно коремче.Тъй като се финансираме единствено от общността – чрез доброволни дарения, ние нямаме бюджет, който да ни отрежда, за да спасяваме, задомяваме и да се грижим за нежеланите животни от улицата.

Защо се нуждаем от дарения

Защо се нуждаем от дарения За да оцелее в дългосрочен план, проектът се нуждае от финансиране. Ние изразходваме значителни лични средства за изхранването За да поддържаме жива идечта и да продължим да се развиваме , имаме нужда от вашата подкрепа и молим за вашето дарение днес. Всички дарени пари ще отидат директно за финансиране на развитието и изхранването на животни.

Ако искате да бъдете дарител можете да го направите

Account IBAN: BG04 ESPY 4004 0007 6264 06 в лева
ОСНОВЕНИЕ : ЗА ЖИВОТНИТЕ
Account IBAN : EE04 7700 7710 0166 0150 BIC/SWIFT LHVBEE22
ОСНОВЕНИЕ : Acount ID M5543766 в Евро


Благодарим ви!

Благодарим ви, че отделяте средства. Те ще бъдат пестеливо разпределени за най-нуждаещите се животни за решаване на проблема с бездомните кучета и котки.

Корпоративните ни партньори ползват данъчни облекчения до 10% от положителния си счетоводен финансов резултат.

За всяко направено дарение SPCA България издава удостоверение за дарение над 1 000 лв., което фирмите могат са използват за получаване на данъчни облекчения, съгласно чл. 31, ал. 1, т. 14 от ЗКПО. Вашето удостоверение можете да заявите на e-mail: taewu20@ gmail.com

Фирмите могат да намалят до 10 на сто от положителния си счетоводен финансов резултат, като направят дарение в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Партньори

client
client
client
client

Свържете се с нас

КОНТАКТИ

Приемно време

Понеделник 12,00 до 15.00

taewu20@gmail.com

0895028317

Адрес

ФОНДАЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЖЕСТОКОСТТА НА ЖИВОТНИТЕ

ЕИК 114645441

София

ул. Заичер 134 п.к. 7

Екоравновесие

Телефон за подаване на сигнали за животни в бедствие:

+359 02 931 41 64